Lammasojantie

Lammasojantie alkaa Kalkkisten kylältä Iisakkilan vanhalta riiheltä Kymen virran suuntaisena alavirtaan. Se on pituudeltaan kolme ja puoli kilometriä.

Tien tarina alkoi vuonna 1967, jolloin se rakennettiin Tapion rahoittamana metsäautotienä. Koska ranta on lähellä, tien käyttäjien joukkoon liittyivät pian kesäasukkaat.

Tie rakennettiin uudismaalle, mutta tien varrella oli myös vanhoja asuinpaikkoja kuten Rakuunapelto, Vuohikallio ja Tikkala. Virtasalmen ohi tultaessa on Lahtinen eli nykyinen Metsärannan tila, jossa sata vuotta sitten oli vakituista asutusta. Vielä eteenpäin Kymeä alavirtaan tulee Kasiniemi, minne asti ei Lammasojantietä pitkin nykyisin pääse.

Jätteiden keräys

Muutama vuosi sitten Päijät-Hämeen jätelautakunta vaati kirjeessään maaseudun asukkaita järjestämään jätekeräyksen kiinteistökohtaisesti. Vaatimus koski myös Lammasojantien kesäasukkaita. Asia hoidetaan yhteisesti tiekunnan kautta.

Lammasojantien yhteinen jätepiste on sijoitettu niin, että roskat voi jättää laatikoihin ohi kulkiessaan Metsärannantien risteyksessä. Lassila & Tikanoja tyhjentää energia- ja sekajäteastiat toukokuun ja syyskuun välisenä aikana. Biojätteelle ei ole erikseen jäteastiaa, joten se on paras laittaa kuivakäymälään tai kompostiin.

Päivitetty 22.1.2022
Yhteydenotot: jukka oksa at lammasoja net